Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση στην Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. από το ΥΠΠΕΘ για την Ημερίδα παρουσίασης της πρότασης με θέμα: "Νέες δομές υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου"

Γραφείο Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων
 <minister@minedu.gov.gr>


Κύριε Πρόεδρε
 
Σας προσκαλούμε στην ημερίδα παρουσίασης της πρότασης του ΥΠΠΕΘ με θέμα "Νέες δομές υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου".
 
Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σας.
 
 
Γραφείο Υπουργού Παιδείας
Ανδρέα Παπανδρέου 37
151 80 Μαρούσι

210 344 3646, 3644

Υ.Π.Π.Ε.Θ.: Απέρριψε το ΣτΕ προσφυγές εκπαιδευτικών - Κανονικά η ανάθεση μαθημάτων ειδικοτήτων σε Δασκάλους

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με τρεις αποφάσεις του απέρριψε ισάριθμες προσφυγές εκπαιδευτικών που ζητούσαν την ακύρωση Υπουργικών Αποφάσεων για την ανάθεση σε Δασκάλους των μαθημάτων των Εικαστικών, της Θεατρικής Αγωγής, της Μουσικής και της Φυσικής Αγωγής.
Συγκεκριμένα:
  1. Σχετικά με την με αρ. καταθέσεως 3226/2016 αίτηση 137  εκπαιδευτικών ΠΕ 08 και ΠΕ 32  για την ακύρωση της Υπουργικής απόφασης Αριθμ. Φ.12/657/70691/Δ1  (ΦΕΚ 1324 Β/11-05-2016): «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» στην οποία προβλέπεται η ανάθεση των μαθημάτων των Εικαστικών και της Θεατρικής Αγωγής σε εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 στις περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης των εν λόγω μαθημάτων από εκπαιδευτικούς ΠΕ08 και ΠΕ 32 εκδόθηκε η υπ΄αριθ. 1859/ 2017 Απόφαση του ΣΤΕ,
  2. σχετικά με την με αρ. καταθέσεως 3227/2016 αίτηση 121  εκπαιδευτικών ΠΕ 16.01  για την ακύρωση της  Υπουργικής απόφασης Αριθμ. Φ.12/657/70691/Δ1  (ΦΕΚ 1324 Β/11-05-2016): «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» στην οποία προβλέπεται η ανάθεση του μαθήματος  της Μουσικής σε εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 στις περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης εν λόγω μαθήματος  από εκπαιδευτικούς ΠΕ 16.01 εκδόθηκε η υπ΄ αριθ.  1860/2017 Απόφαση του ΣΤΕ
  3. και σχετικά με την με αρ. καταθέσεως 3225/2016 αίτηση 45 εκπαιδευτικών  ΠΕ 11 για την ακύρωση της  Υπουργικής απόφασης Αριθμ. Φ.12/657/70691/Δ1  (ΦΕΚ 1324 Β/11-05-2016): «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» στην οποία προβλέπεται η ανάθεση των μαθημάτων των Φυσικής Αγωγής σε εκπαιδευτικούς ΠΕ 70 στις περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης του εν λόγω μαθήματος από εκπαιδευτικούς ΠΕ11 εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 1858/2017 απόφαση  του ΣΤΕ.

Πανελλήνιες 2018: Ποιοι μπορούν να εξεταστούν προφορικά και ποιοι πρέπει να περάσουν ΚΕΠΑ

Το ποιοι υποψήφιοι πρέπει να λάβουν πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ για να λάβουν μέρος στις πανελλήνιες 2018 είτε με προφορική εξέταση είτε με το 5% γνωστοποιεί με εγκύκλιο του το υπουργείο Παιδείας.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας ενημερώνει τους υποψηφίους για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σχετικά με την απόκτηση πιστοποιητικού αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19.

Με το πιστοποιητικό αυτό και τα επιπλέον δικαιολογητικά οι υποψήφιοι θα μπορούν να υπαχθούν σε κάποιες από τις υποκατηγορίες των ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για προφορική ή γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις και ως πάσχοντες από κάποιες από τις ασθένειες της κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό 5%

Όπως είναι ήδη γνωστό, οι μαθητές και απόφοιτοι με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εξετάζονται προφορικά. Οι έχοντες προβλήματα λόγου και ομιλίας (δυσαρθρία, τραυλισμό) εξετάζονται γραπτά. Οι μαθητές και οι απόφοιτοι με φάσμα αυτισμού εξετάζονται γραπτά ή προφορικά. Αυτό πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης των υποψηφίων και εφόσον διαθέτουν γνωματεύσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΙΠΔ (θα ακολουθήσει ξεχωριστή εγκύκλιος για υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες). Άρα για τις ανωτέρω περιπτώσεις δεν απαιτείται πιστοποίηση αναπηρίας.

Πιστοποίηση αναπηρίας απαιτείται ειδικά για τους υποψηφίους, οι οποίοι αδυνατούν να υποστούν γραπτή εξέταση και πρέπει να εξεταστούν προφορικά, επειδή είναι τυφλοί, ή έχουν ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% ή είναι αμβλύωπες με ποσοστό αναπηρίας στην όρασή τους τουλάχιστον 67% , ii) έχουν κινητική αναπηρία τουλάχιστον 67% μόνιμη ή προσωρινή, που συνδέεται με τα άνω άκρα, iii) πάσχουν από σπαστικότητα των άνω άκρων,για τους υποψηφίους που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και προβλήματα επιληψίας και οι οποίοι εξετάζονται γραπτά, σε ξεχωριστή αίθουσα.

Το πιστοποιητικό αναπηρίας, προκειμένου να υπαχθούν οι υποψήφιοι σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες, θα κατατεθεί στο σχολείο τους εντός του μήνα Φεβρουαρίου. Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος.

Η διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σε ποσοστό 5%, των υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις και με βάση τα Πιστοποιητικά διαπίστωσης Πάθησης που εκδίδονται από τις ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων.

Αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις απαιτείται και πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. προκειμένου να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Πάθησης από ειδική Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου: 1) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), 2) με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, 3) πάσχοντες από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση 4) πάσχοντες από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κίνασης, αναιμία Diamond Blackfan) 5) πάσχοντες από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον 67% 6) πάσχοντες από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκεφάλου με αναπηρία τουλάχιστον 67% 7) πάσχοντες από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67%

Το πιστοποιητικό αναπηρίας, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, θα κατατεθεί στις ειδικές Επταμελείς Επιτροπές νοσοκομείων μέσα στο μήνα Νοέμβριο, προκειμένου οι υποψήφιοι να αποκτήσουν το πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 5%. Ο ακριβής χρόνος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων προς τις ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, καθώς και ο πίνακας με τις σοβαρές παθήσεις και τα Νοσοκομεία θα γνωστοποιηθούν με εγκύκλιο που θα ακολουθήσει άμεσα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πάσχοντες από κάποια από τις υπόλοιπες παθήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄) δεν χρειάζεται να αποκτήσουν πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α.

Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει γνωμάτευση Α/μιας ή Β/μιας Υγειονομικής Επιτροπής, των νομαρχιών, της περιφέρειας ή των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, που έχει εκδοθεί πριν την 1/9/11 και είναι σε ισχύ (επ΄ αόριστον αν πρόκειται για επ΄ αόριστον κρίση ή άλλως μέχρι την ημερομηνία που λήγει η ισχύς τους, εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο 2018, έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου), τότε αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνει δεκτή, χωρίς να απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..

Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες υπάρχει πιστοποιητικό αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α., το οποίο είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου (εν προκειμένω οποτεδήποτε μέσα στο έτος 2018), δεν απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι να εξετάζονται εκ νέου από τις Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α..

Επίσης, γίνεται γνωστό ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου που προβλέπουν δικαιοδοσία των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού, (Α.Ν.Υ.Ε.) Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και της Ανώτατης Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Συνεπώς, πιστοποιητικά ποσοστού αναπηρίας από τις ανωτέρω επιτροπές γίνονται δεκτά.  Αν για τις ανωτέρω αναπηρίες δεν υπάρχει πιστοποιητικό σε ισχύ, τότε οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν αίτηση σε οποιοδήποτε ΚΕ.Π.Α.. Προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τονίζουν στην γραμματεία των ΚΕ.Π.Α., ότι η αίτησή τους πρέπει να καταχωρηθεί ηλεκτρονικά με θέμα εγγράφου: κωδικός 013 «αίτημα για πανελλαδικές εξετάσεις» (συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι για το 5%, χωρίς εξετάσεις).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση, κρίνεται σκόπιμο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν άμεσα την αίτησή τους στα ΚΕ.Π.Α., ώστε να μπορέσουν να πιστοποιηθούν εγκαίρως. Για τη διαδικασία πιστοποίησης από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕ.Π.Α., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.ika.gr


Πηγή: https://www.dikaiologitika.gr/

Η πρόταση του Υπουργείου για το Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού έργου- Ημερίδα


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, στις 12:30, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  (Ανδρέα Παπανδρέου 37, αίθουσα Jacqueline de Romilly) σε ημερίδα για την παρουσίαση της πρότασης με θέμα:
«Νέο Δίκτυο Δομών Υποστήριξης του Εκπαιδευτικού Έργου».
Η ημερίδα παρουσία του Υπουργού σηματοδοτεί την έναρξη του διαλόγου για τις Υποστηρικτικές Δομές και για τον λόγο αυτό η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητηΣυντονιστικό Νηπιαγωγών: Έκτακτη συνάντηση νηπιαγωγών 24/10 στα γραφεία της ΔΟΕΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
24/10/2017 στις 18:00
στα γραφεία  της ΔΟΕ
(Ξενοφώντος 15Α, Σύνταγμα)
Η παρουσία μας είναι ΑΝΑΓΚΑΙΑ:
Γιατί  αν δεν κινητοποιηθούμε άμεσα, οι εξαγγελίες για θεσμοθέτηση της Δίχρονης Υποχρεωτικής Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης θα παραμείνουν εξαγγελίες, αφού δεν έχει ξεκινήσει καμία διαδικασία υλοποίησής τους.
Γιατί  αν δεν κινητοποιηθούμε άμεσα, θα εξαφανίσουν το Νηπιαγωγείο και θα υπάρχει προσχολική εκπαίδευση ενιαία, 0-6 χρόνων,  μαζί με τους Βρεφονηπιακούς σταθμούς,  στους δήμους και με κουπόνι.
Γιατί αν δεν κινητοποιηθούμε άμεσα, η προσχολική εκπαίδευση θα γίνει η κερκόπορτα της αναδιάρθρωσης της εκπαίδευσης που θα σβήσει από το χάρτη το Δημόσιο Νηπιαγωγείο και το Δημόσιο Σχολείο και θα μας μετατρέψει σε πτυχιούχους -εν δυνάμει εκπαιδευτικούς-  πασπαρτού με συνθήκες ελαστικής εργασίας σε αέναη κινητικότητα.
Γιατί αν δε κινητοποιηθούμε άμεσα, εμείς θα γίνουμε επαίτες κουπονιών και το δικαίωμα των παιδιών για τη δημόσια παιδεία θα μετατραπεί σε προνόμιο κάποιων τυχερών.
Συναδέλφισσες/οι,
πρέπει να συζητήσουμε και να οργανώσουμε πολύμορφα και πολύπλευρα  τη  δράση μας καθώς υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις που απειλούν το Νηπιαγωγείο.
Να μη λείψει κανένας-καμία


ΠΗΓΗ: ALFAVITA

Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΕΠ & ΕΒΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α)
Πανεπιστημίου 59, 4ος όρ., Τ.Κ. 105 64, Αθήνα, 
τηλ.: 6972056448
ιστολόγιο: www.poseepea.blogspot.gr
                                                                                                
                                                                                                                
   ΑΘΗΝΑ, 23/10/2017
                                                                                                  Αρ. Πρωτ.: 219
                                                                                                                   
                                                                                                                       ΠΡΟΣ
-Τους Περιφερειακούς ΣυλλόγουςΘΕΜΑ: «ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΕΠ & ΕΒΠ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι

Επειδή πολύ συχνά έρχονται ερωτήματα και διαμαρτυρίες στην Ομοσπονδία για τα εργασιακά δικαιώματα του ΕΕΠ και ΕΒΠ, για παρεμβάσεις διευθυντών στα εβδομαδιαία προγράμματα του ΕΕΠ αλλά και τις μόνιμες αμφισβητήσεις του ωραρίου, αν είναι αντίστοιχο του διδακτικού ή όχι έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής :

ΩΡΑΡΙΟ ΕΕΠ & ΕΒΠ

Καταρχάς η ΥΑ 28915/Γ6/3-4-2007 είναι σε ισχύ και προβλέπει με σαφήνεια το υποχρεωτικό ωράριο. Παραθέτουμε τη συγκεκριμένη απόφαση.

3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Καθορίζουμε το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο υποστηρικτικού έργου, των παρακάτω κλάδων, οι οποίοι
εργάζονται σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, ως εξής:
1) των κλάδων του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού,
25 ώρες αν έχουν μέχρι 5 έτη υπηρεσίας
24 ώρες αν έχουν μέχρι 10 έτη υπηρεσίας
23 ώρες αν έχουν μέχρι 15 έτη υπηρεσίας
22 ώρες αν έχουν μέχρι 20 έτη υπηρεσίας
21 ώρες αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας
Η παραμονή τους στο σχολείο δύναται να παραταθεί μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, όταν οι ανάγκες των φοιτούντων μαθητών το επιβάλλουν. Η παράταση γίνεται με απόφαση του συλλόγου προσωπικού της σχολικής
μονάδας και τη σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.
2) Του Κλάδου ΔΕ1 ειδικού βοηθητικού προσωπικού
Του κλάδου ΔΕ1 (ΕΒΠ) το υποχρεωτικό ωράριο εργασίας είναι όσες οι ώρες λειτουργίας της σχολικής μονάδας και όχι περισσότερες από 30 εβδομαδιαίως.
Με βάση το υποχρεωτικό ωράριο του εισαγωγικού βαθμού τις 25 ώρες για τους κλάδους ΕΕΠ και τις 30 ώρες για το ΕΒΠ θα υπολογίζεται αναλογικά το επίδομα
ειδικής αγωγής και η προϋπηρεσία των ωρομισθίων των παραπάνω κλάδων.

Από την απόφαση αυτή προκύπτει ότι το υποχρεωτικό ωράριο είναι  προσδιορισμένο με βάση τις διδακτικές ώρες του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου  αφού όπως προβλέπει η ΥΑ 27922/Γ6/3-4-2007 για το καθηκοντολόγιο του ΕΕΠ και ΕΒΠ:
4. Ασκούν τα καθήκοντά τους παράλληλα με το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη, όταν χρειάζεται, σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της τάξης. Σε καμιά, όμως, περίπτωση δεν τους υποκαθιστούν.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το υποχρεωτικό ωράριο είναι διαφορετικό από το εργασιακό το οποίο ταυτίζεται με το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών.
Όπως το εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών συνδέεται με τις εξωδιδακτικές εργασίες που αφορούν την λειτουργία του σχολείου, έτσι γίνεται και με το εργασιακό του ΕΕΠ αφού μετέχουμε ισότιμα σε όλες τις υποχρεώσεις που μπορεί να αναθέσει ο σύλλογος του σχολείου ή ο διευθυντής.
Η διατύπωση της ΥΑ ότι η παραμονή του ΕΕΠ δύναται να παραταθεί μέχρι 30 ώρες εβδομαδιαίως, όταν οι ανάγκες των φοιτούντων μαθητών το επιβάλλουν είναι λανθασμένη, αφού τόσο ο σύλλογος διδασκόντων όσο και ο σχολικός σύμβουλος δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση να αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις, ούτε να κάνουν διάγνωση των αναγκών των μαθητών, αρμοδιότητα που είναι αποκλειστικά των ΚΕΔΔΥ.
Άρα η παραμονή στο σχολείο έχει να κάνει μόνο με την ανάθεση από πλευράς διευθυντή συγκεκριμένης εργασίας για την λειτουργία του σχολείου. Βεβαίως όλοι οι συνάδελφοι του ΕΕΠ γνωρίζουν ότι το πρόγραμμά τους μπορεί να τροποποιηθεί με βάση τις προκύπτουσες ανάγκες των μαθητών (π.χ μια κρίση, ένα ατύχημα, μια συνάντηση με γονείς κ.λ.π).
Οποιοδήποτε αίτημα από πλευράς διευθυντή για παραμονή του ΕΕΠ στο σχολείο για την παροχή υπηρεσιών που προβλέπει το υποχρεωτικό τους ωράριο θα πρέπει να λογίζεται και να δηλώνεται ως υπερωριακή εργασία.
Σε άλλη περίπτωση θα αντιμετωπίζεται ως παράνομη ενέργεια των διευθυντών που αλλάζει μονομερώς τις εργασιακές σχέσεις και θα πρέπει να καταγγέλλεται στα συνδικαλιστικά όργανα.
Το ΕΒΠ στις ΣΜΕΑΕ παραμένει στο σχολείο τις ώρες λειτουργίας και όχι πέραν των 30 ωρών εβδομαδιαίως. Το ωράριό τους είναι αντίστοιχο του διδακτικού και στην περίπτωση που οι ανάγκες των μαθητών απασχολούν το προσωπικό αυτό και στα διαλείμματα, τότε ο διευθυντής θα πρέπει να εξασφαλίζει τον αντίστοιχο με το υπόλοιπο προσωπικό χρόνο διαλείμματος.  
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΕΠ & ΤΟΥ ΕΒΠ
Η ΥΑ 27922/Γ6/3-4-2007 ορίζει τα ιδιαίτερα καθήκοντα του κάθε κλάδου και σύμφωνα με αυτά, συντάσσεται το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ.
Το πρόγραμμα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ συντάσσεται από το κάθε μέλος ΕΕΠ και ΕΒΠ χωριστά, σύμφωνα με το καθηκοντολόγιο του, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών, το ωρολόγιο  πρόγραμμα του σχολείου, τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας και των οικογενειών των φοιτούντων μαθητών καθώς και  τα προγράμματα των άλλων ειδικοτήτων, ώστε να μην λειτουργεί εις βάρος συγκεκριμένων μαθημάτων ή δραστηριοτήτων.
Επειδή πολλές φορές υπάρχουν παρεμβάσεις διευθυντών για αλλαγή των προγραμμάτων του ΕΕΠ και ΕΒΠ καθώς και προσαρμογή στις ανάγκες λειτουργίας του σχολείου και όχι στις ανάγκες των μαθητών, με κύριο αίτημα την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών τα οποία λόγω του ολοήμερου σχολείου είναι αυξημένα, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι η όποια παρέμβαση για την τροποποίηση του προγράμματος του ΕΕΠ και του ΕΒΠ είναι  παράτυπη έως παράνομη, αφού δεν προκύπτει από καμία διάταξη παρέμβαση στο επιστημονικό έργο και στον τρόπο παροχής των υπηρεσιών του ΕΕΠ και του ΕΒΠ και γι΄ αυτό το λόγο, παρακαλούμε τους συναδέλφους να ζητούν να τους διατυπώνεται εγγράφως  η παρέμβαση του διευθυντή και στη συνέχεια να ενημερώνουν τους συνδικαλιστικούς τους φορείς.
Έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα, όπου διευθυντές συντάσσουν μόνοι τους το πρόγραμμα του ΕΕΠ και του ΕΒΠ και μάλιστα τους χρεώνουν την κάλυψη των κενών των εκπαιδευτικών, κρατώντας την τάξη, εις βάρος του δικού τους προγράμματος.
Βεβαίως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα που συντάσσει ο κάθε συνάδελφος θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένο και να υποστηρίζει τις πραγματικές ανάγκες των εξυπηρετούμενων από αυτούς και ταυτόχρονα να στηρίζουν τις αποφάσεις του συλλόγου προσωπικού του σχολείου, οι οποίες αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.
Τα κενά των εκπαιδευτικών θα πρέπει να καλύπτονται από εκπαιδευτικούς και σε περίπτωση μακράς απουσίας εκπαιδευτικού, θα πρέπει να προσλαμβάνονται αναπληρωτές.
Όταν προκύπτουν κενά, αποτέλεσμα μικρής απουσίας εκπαιδευτικού, τότε θα πρέπει ο σύλλογος προσωπικού του σχολείου να αναμορφώνει το ωρολόγιο πρόγραμμα, να υποστηρίζει τη συνεχή εκπαίδευση του μαθητή και δεν αναπτύσσει αντιλήψεις του τύπου, «μοιράζουμε» τους μαθητές στις ειδικότητες του ΕΕΠ ή στο ΕΒΠ και όλα είναι καλά.
Ο μαθητής ανήκει στην τάξη του και στον εκπαιδευτικό της τάξης ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη του. Το ΕΕΠ και το ΕΒΠ παρέχει τις υπηρεσίες του ατομικά ή μικροομαδικά, αποσύροντας τους μαθητές σε ιδιαίτερο χώρο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και σε συμφωνία με τον εκπαιδευτικό, μπορεί να παρευρεθεί στην τάξη είτε για παρατήρηση, είτε για ανάπτυξη κοινού προγράμματος με τον εκπαιδευτικό στήριξης των μαθητών. Άρα το ΕΕΠ και το ΕΒΠ δεν είναι διδακτικό προσωπικό και δεν αναλαμβάνει τάξη.
Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σεβόμενοι τον κώδικα δεοντολογίας της ειδικότητας τους και σύμφωνα με τις διατάξεις τις ισχύουσας νομοθεσίας.

Επειδή πολλές φορές διαπιστώνονται παρεμβάσεις διευθυντών σχολείων και άρνηση στην ένταξη στο πρόγραμμα κυρίως των Κοινωνικών Λειτουργών και των Ψυχολόγων τη συνεργασία και υποστήριξη των γονέων, παραθέτουμε επακριβώς τι προβλέπει το καθηκοντολόγιο:

«Τα προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, σε ατομική ή μικροομαδική βάση, εντάσσονται στο πλαίσιο του ωραρίου τους».

Οποιαδήποτε παρέμβαση διευθυντή ή άρνηση της ένταξης στο πρόγραμμα του ΕΕΠ αυτής της υποχρέωσης που προκύπτει από το καθηκοντολόγιο, θα πρέπει να αναφέρεται και στο σύλλογο του προσωπικού του σχολείου και στα συνδικαλιστικά όργανα. Μια τέτοια παρέμβαση και δεν στηρίζει την συνεργατικότητα και ακυρώνει στην πράξη τα καθήκοντα και υποχρεώσεις του ΕΕΠ που η πολιτεία έχει θεσπίσει.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Σύμφωνα με την αρ. 100371Δ3/19-6-2017 ΥΑ για το ολοήμερο Ειδικό Δημοτικό σχολείο, το ΕΕΠ και ΕΒΠ συμμετέχει μαζί με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς στην λειτουργία του ολοημέρου, διατηρώντας τον υποστηρικτικό του ρόλο.
Συγκεκριμένα η ΥΑ αναφέρει:
1. Το Ε.Ω.Π.Δ. των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων συντάσσεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου σε συνεργασία με το Σύλλογο
Διδασκόντων. Για τη σύνταξη του Ε.Ω.Π.Δ. πραγματοποιείται συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων της Σ.Μ.Ε.Α.Ε. κατά την οποία αποφασίζεται αιτιολογημένα:
γ) Η ανάθεση των τμημάτων στους εκπαιδευτικούς και των ωρών διδασκαλίας αυτών, καθώς και οι ώρες υποστηρικτικού έργου του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),

8. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου δεν προβλέπεται ορισμός ενός υπεύθυνου ολοήμερου, αλλά ορίζεται ανά ημέρα εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π. που θα φέρει την ευθύνη λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Η ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος δύναται να ανατίθεται
στους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, των μελών του Ε.Ε.Π. καθώς και στον Διευθυντή ή Υποδιευθυντή ή Προϊστάμενο του σχολείου.

11. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. που συμπληρώνουν ωράριο στο ολοήμερο πρόγραμμα του Ειδικού Νηπιαγωγείου ή του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, ασκούν το υποστηρικτικό τους έργο σε ατομική ή μικροομαδική βάση, σε ιδιαίτερο χώρο ή μέσα στην τάξη σε προγραμματισμένη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς ή υλοποιούν προγράμματα στήριξης και συνεργασίας με τους γονείς, καθώς και ότι άλλο προβλέπεται σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/8-3-2007 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 449/Β’/3-4-2007).

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το ΕΕΠ και ΕΒΠ συμμετέχουν στην λειτουργία του ολοήμερου σχολείου, χωρίς να αλλοιώνονται τα καθήκοντά του και χωρίς να παραβιάζεται το προβλεπόμενο από την ΥΑ 28915/Γ6/3-4-2007.
Δηλαδή και στο ολοήμερο πλην του χρόνου σίτισης, το ΕΕΠ και ΕΒΠ ασκούν τα αντίστοιχα με το κανονικό ειδικό σχολείο καθήκοντα και δεν υποκαθιστούν τον εκπαιδευτικό.
Επειδή πολλές φορές διαπιστώνονται διαφορετικές ερμηνείες για το ωράριο του ΕΒΠ, δηλ δε δέχονται το αντίστοιχο διδακτικό ωράριο αλλά την ωριαία απασχόληση, τονίζουμε ότι αυτό είναι λάθος και δεν πρέπει να εφαρμόζεται. Οι προβλεπόμενες 30 ώρες για το ΕΒΠ είναι αντίστοιχες των διδακτικών και έτσι πρέπει να υπολογίζονται.
Επίσης σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ο Σύλλογος προσωπικού του σχολείου να προτείνει την καθημερινή κάλυψη των αναγκών του ολοήμερου από τα ίδια άτομα και κυρίως το ΕΒΠ, εις βάρος του πρωινού προγραμματισμού και των αναγκών των μαθητών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο Σύλλογος και ο Διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να μεριμνούν για την πρόσληψη επί πλέον προσωπικού.
Από την πλευρά της ΠΟΣΕΕΠΕΑ θα καταγγείλουμε την όποια παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων του ΕΕΠ και ΕΒΠ.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΠΕ25 ΚΑΙ ΕΒΠ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα του κλάδου ΠΕ25 και του ΕΒΠ της παράλληλης στήριξης μαθητών στο Γενικό σχολείο, ενημερώνουμε ότι αναμένεται η έκδοση ΥΑ για το καθηκοντολόγιο και το ωράριο.
Για το θέμα αυτό η ΠΟΣΕΕΠΕΑ έχει καταθέσει προτάσεις τις οποίες αναμένουμε να λάβει σοβαρά υπόψη του το Υπουργείο. Η συνεχιζόμενη ασάφεια που επικρατεί δε διευκολύνει την παροχή ουσιαστικών υπηρεσιών από τους δύο κλάδους, δημιουργεί στρεβλώσεις στον ρόλο τους και πολλές φορές εντάσεις μεταξύ του προσωπικού και των γονέων οι οποίοι αντιλαμβάνονται το ΕΕΠ και ΕΒΠ ως τον κατ΄ αποκλειστικότητα άνθρωπό τους, τη «σκιά» του παιδιού και προσπαθούν να ακυρώσουν τη βασική έννοια που υποστηρίζει ότι ο μαθητής ανήκει στο σχολείο, στην τάξη του και στον εκπαιδευτικό της τάξη και απολαμβάνει τις υπηρεσίες της παράλληλης στήριξης.ΕΔΕΑΥ
Σχετικά με τη λειτουργία των ΕΔΕΑΥ όπως αυτή έχει καθοριστεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 315/2014 προβλέπονται τα εξής:
 1.Το προσωπικό της ΕΔΕΑΥ δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης στο σχολείο της με στόχο την υποστήριξή του α) στην αντιμετώπιση των δυσκολιών ή εμποδίων και επίλυση των προβλημάτων εκπαίδευσης και την ανταπόκριση στις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μαθητών και β) στην ανάπτυξη ενός σχολείου για όλους τους μαθητές χωρίς διακρίσεις.
2. Το κάθε μέλος ασκεί ατομικό έργο στο πλαίσιο του διακριτού ρόλου, των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της ειδικότητάς του όπως αυτά καθορίζονται στα επόμενα άρθρα του παρόντος κανονισμού, συμμετέχει σε υποομάδες συνεργασίας και κοινών δράσεων σύμφωνα με προτεραιότητες που καθορίζει η ΕΔΕΑΥ και συμμετέχει στις συνεδριάσεις της ΕΔΕΑΥ ως συλλογικής διεπιστημονικής ομάδας σε θέματα που απασχολούν το σχολείο και ως διοικητικού οργάνου.
3. Για τα γενικότερα υπηρεσιακά θέματα του προσωπικού των ΕΔΕΑΥ ακολουθούνται οι διατάξεις για το προσωπικό της σχολικής μονάδας όπου είναι τοποθετημένοι. Απαλλάσσονται από συμμετοχή σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στην σχολική μονάδα τους που παρεμποδίζουν το έργο τους στην ΕΔΕΑΥ.
4. Η λειτουργία της ΕΔΕΑΥ αποτυπώνεται σε ένα ωρολόγιο εβδομαδιαίο πρόγραμμα το οποίο συστήνεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για τις Σχολικές Μονάδες οργανωτικές διατάξεις και κατά ακολουθία ενός πρωτόκολλου συνεργασίας που καθορίζεται στην παρούσα.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα μέλη που συγκροτούν την ΕΔΕΑΥ απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε εφημερίες ή άλλα διοικητικά καθήκοντα στη σχολική μονάδα τους. Επίσης στην περίπτωση που τα μέλη της ΕΔΕΑΥ  επιθυμούν να υλοποιήσουν προγράμματα πρωτογενούς πρόληψης καθώς και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης για το σύνολο των μαθητών της τάξης πραγματοποιούν τα εν λόγω προγράμματα με την παρουσία του εκπαιδευτικού εντός της τάξης ούτε ο ρόλος τους είναι να αναπληρώνουν τυχόν κενά εκπαιδευτικών που ενδεχομένως προκύψουν.
Επιπλέον η ΠΟΣΕΕΠΕΑ θεωρεί ότι οι συχνές αλλαγές σχολείων που τη μία χρονιά ανήκουν στο ένα ΣΔΕΥ και την άλλη σε άλλο ΣΔΕΥ  και προσώπων στον καινοτόμο και επιτυχημένο αυτό θεσμό (σύμφωνα με τα επίσημα λεγόμενα της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Π.Π.Ε.Θ.) δε διευκολύνει τον κυριότερο στόχο της που είναι η διεπιστημονική ενίσχυση του σχολείου και του εκπαιδευτικού στο κοινό σχολείο με την ανάπτυξη πρακτικών υποστήριξης και επιπρόσθετων συμπληρωματικών υπηρεσιών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), οι οποίες αποτελούν συστατικό στοιχείο της κοινής εκπαίδευσης.
Για όλα τα παραπάνω, ως ΠΟΣΕΕΠΕΑ ζητάμε την απόλυτη τήρηση από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα των νόμων και διατάξεων και ιδιαίτερα από τους συναδέλφους τους κανόνες δεοντολογίας, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές μας.
Η κάθε προσπάθεια αλλαγής των εργασιακών σχέσεων, της υπηρεσιακής μας κατάστασης και των υπηρεσιακών μας δικαιωμάτων, θα πρέπει άμεσα να είναι σε γνώση των συνδικαλιστικών μας οργάνων, ώστε να παρεμβαίνουμε με όλα το νόμιμα μέσα που διαθέτουμε.
Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης ή παράτυπης εντολής προϊσταμένου, σχολικού συμβούλου ή διευθυντή να ζητείται η εντολή εγγράφως, σε διαφορετική περίπτωση ο συνάδερφος δεν θα είναι υποχρεωμένος να την εκτελέσει.
Επισημαίνουμε επίσης ότι οποιαδήποτε καταγγελία συναδέρφου θα πρέπει να κοινοποιείται μέσω των Περιφερειακών Συλλόγων στη ΠΟΣΕΕΠΕΑ.
Κυριακή, 22 Οκτωβρίου 2017

ΠΕΑΔ για Ενισχυτική: Να γίνονται αιτήσεις σε πάνω από μία Διευθύνσεις - Να διορθωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Δευτεροβάθμιας (Π.Ε.Α.Δ.) εκπροσωπώντας τους συναδέλφους αναπληρωτές εκφράζει τον εντονότατο προβληματισμό της για την έναρξη λειτουργίας της ενισχυτικής διδασκαλίας για το τρέχον σχολικό έτος, κυρίως όσον αφορά την αδυναμία των ενδιαφερόμενων συναδέλφων να καταθέσουν αίτηση σε πάνω από μια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας, αλλά και για το ωρολόγιο πρόγραμμα αυτής.
Συγκεκριμένα:
Α. Οι αιτήσεις υποβάλλονται και την φετινή χρονιά ηλεκτρονικά.
Ζητάμε όμως να υπάρχει η δυνατότητα υποβολής αίτησης σε περισσότερες των μία διευθύνσεων, αφού το επιχείρημα ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τις διευθύνσεις σε περίπτωση πρόσληψης σε δύο ή παραπάνω δεν ισχύει. Αυτό συνέβαινε και προκαλούσε καθυστερήσεις παλιότερα όταν δεν υπήρχε ο ηλεκτρονικός τρόπος κατάθεσης.
Φυσικά, με τον τρόπο αυτό καταστρατηγούνται οι πίνακες με έναν επιπλέον τρόπο, σαν να μην υπάρχουν άλλοι λόγοι αλλοίωσης, όπως ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, ειδική αγωγή, προσλήψεις μειωμένου ωραρίου παράλληλης στήριξης, τρίτεκνοι, κλπ….
Την προηγούμενη σχολική χρονιά έχει δοθεί δυνατότητα στους συναδέλφους που ενδιαφέρονταν να εργαστούν στις προσφυγικές δομές να υποβάλλουν αίτηση σε περισσότερες των μία διευθύνσεων ενώ στην αρχή αυτό δεν προβλεπόταν.
Επίσης την προηγούμενη σχολική χρονιά, λόγω στενότητας χρόνου, μας είχε δοθεί υπόσχεση από τον τότε διευθυντή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου, ότι για τη φετινή χρονιά θα δοθεί η δυνατότητα αίτησης σε περισσότερες από μία διευθύνσεις. Φέτος, ο καινούργιος διευθυντής αποδέχτηκε την ορθότητα των επιχειρημάτων μας, είπε ότι θα δει το ζήτημα με κατανόηση, αλλά το ίδιο ΦΕΚ χωρίς τις λογικές μας παρατηρήσεις έχει πάλι δημοσιευτεί.
Ζητάμε να προβλεφθεί η υποβολή αίτησης σε περισσότερες των μία διευθύνσεων στην αναμενόμενη εγκύκλιο.
Β. Σε αντίθεση με τις ειδικότητες που προσλαμβάνονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις γενικές ειδικότητες είναι πολύ λιγότερες από τις περσινές με το πρόβλημα να είναι ιδιαίτερα εμφανές για τους Φυσικούς.
Mε την αμφιλεγόμενη διαδικασία που υλοποιείται μένουν άνεργοι άνθρωποι με μεγάλες προϋπηρεσίες με ότι σημαίνει αυτό, δηλαδή χωρίς δυνατότητα απόκτησης ικανών ενσήμων ΙΚΑ για λήψη ταμείου ανεργίας κ.λπ.
Γ. Για τους Φιλόλογους και τους Μαθηματικούς οι προσλήψεις προβλέπονται να είναι μειωμένου ωραρίου ενώ για τους Φυσικούς θα αφορά ωρομίσθιους.. Θεωρούμε άδικο να μην δίνεται η ίδια δυνατότητα αίτησης εύρεσης εργασίας - μερικής απασχόλησης ενώ για κανονικούς ωρομίσθιους ή μειωμένου ωραρίου καθηγητές ισχύουν διαφορετικά πράγματα.
Δ. Επικροτούμε το γεγονός ότι για τα Φιλολογικά μαθήματα όσες διδακτικές ώρες προβλέπονται στο κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα άλλες τόσες ώρες προβλέπονται και για ενισχυτική διδασκαλία.
Αντίθετα, για τα Μαθηματικά που είναι τετράωρο μάθημα στο κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα οι ώρες της ενισχυτικής είναι τρείς (μία λιγότερη).
Ακόμα χειρότερα, για τη Φυσική προβλέπεται μόνο μία ώρα ενισχυτικής διδασκαλίας την εβδομάδα για το μάθημα που είναι δίωρο στη Β και Γ Γυμνασίου.
Θεωρούμε απαράδεκτο να υφίσταται τέτοιου είδους διαφοροποίηση και ανησυχούμε για την απροκάλυπτη περαιτέρω υποβάθμιση των Θετικών Επιστημών.
Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε αφενός να δοθεί δυνατότητα υποβολής αίτησης για ενισχυτική διδασκαλία σε περισσότερες από μια Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, και αφετέρου να γίνει άμεσα διόρθωση στο ωρολόγιο πρόγραμμα.
Καλούμε το Υπουργείο Παιδείας να αποκαταστήσει άμεσα το αίσθημα δικαίου όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζητήματα.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΠΗΓΗ: AlfaVita

Σάββατο, 21 Οκτωβρίου 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21 ΚΑΙ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.)
Πανεπιστημίου 59 Αθήνα Τ.Κ. 105 64
ΑΦΜ: 997167820-ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017
Ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του ΙΜΕΓΕΕ της 13ης Σεπτεμβρίου 2017περί συγκλήσεως της Γενικής Συνέλευσης του ΙΜΕΓΕΕ, με σκοπό τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών για ανάδειξη οργάνων διοίκησης και σύμφωνα με το Άρθρο 11, παρ. 3, του Καταστατικού της Εταιρείας, συγκλήθηκε στην Αθήνα στις 20-10-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της οδού Πανεπιστημίου 59, η Γενική Συνέλευση του ΙΜΕΓΕΕ με θέμα ημερήσιας διάταξης τις αρχαιρεσίες για την εκλογή: α) του 1/3 των μελών του Δ.Σ. (2 μέλη) και των 2 αναπληρωματικών μελών και β) της Ελεγκτικής Επιτροπής(3 μέλη).
Με βάση το τηρούμενο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης και Εξελεγκτικής Επιτροπής,ψήφισαν32εκ των οποίων έγκυρα:31 και άκυρα-λευκά: 1 .Οι υποψήφιοι έλαβαν:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1.  Μπονάτου Μαρία έλαβε ψήφους:25
2.  Τσουκαλά Ευαγγελία έλαβε ψήφους:17
3.  Γεωργακάκου Σοφία έλαβε ψήφους: 16
4.  Κολοβού Σταυρούλα έλαβε ψήφους: 15

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1.  Διαμάντης-Παπουτσής Χρήστος έλαβε ψήφους : 23
2.  Καζαντζίδου Θεοδώρα έλαβε ψήφους: 22
3.  Βαϊτσούδη Βιργινία έλαβε ψήφους: 14
4.  Κοπανάκη Μερόπη έλαβε ψήφους: 13
Έτσι, με βάση το πιο πάνω αποτέλεσμα εκλέχθηκαν κατά σειρά πλειοψηφίας οι πιο κάτω:

Α) ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1.  Μπονάτου Μαρία
2.  Τσουκαλά Ευαγγελία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
3. Γεωργακάκου Σοφία
4. Κολοβού Σταυρούλα

Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Διαμάντης-Παπουτσής Χρήστος
2. Καζαντζίδου Θεοδώρα
3. Βαϊτσούδη Βιργινία

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
Κοπανάκη ΜερόπηΗ Δικηγόρος                          Η Εφορευτική Επιτροπή

Αποστολοπούλου Αλεξία   1. Ξυδά Ευαγγελία
2.Παπαευαγγέλου Κωνσταντίνος