Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Π.Δ.Ε.ΑΤΤΙΚΗΣ: ΠΡΟΣΛΗΨΗ 133 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ -ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣNEO! ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΒΠ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 30/09/2016

Aπό την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής ανακοινώνεται η πρόσληψη 133 προσωρινών αναπληρωτών από τον κλάδο ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και σε σχολικές μονάδες γενικής αγωγής για στήριξη μαθητών.
Καλούνται οι υποψήφιοι τα ονόματα των οποίων αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα να ενημερωθούν για:
1) τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία καλούνται για πρόσληψη (συνημμένο αρχείο excel 1)
2) τα αναλυτικά κενά ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης (συνημμένο  αρχείο excel 2)
και ακολούθως να συμπληρώσουν:
Α) αίτηση τοποθέτησης (συνημμένο αρχείο word 1)
Β) Υπεύθυνη Δήλωση (συνημμένο αρχείο word 2)
Σημειώνουμε ότι όσοι καλούνται για πρόσληψη μπορούν να δηλώσουν ΜΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ.
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 30/09/2016 ΑΠΟ 12.00 ΕΩΣ 14.00 και την ΔΕΥΤΕΡΑ 03/10/2016 ΑΠΟ 08.00 ΕΩΣ 12.00 ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΝ. ΤΣΟΧΑ 15-17, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι προς πρόσληψη θα πρέπει να προσκομίσουν ιατρικές γνωματεύσεις από παθολόγο ή γενικό ιατρό και ψυχίατρο την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας.

ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ


Σήμερα εκδόθηκαν οι οριστικοί πίνακες Ε.Β.Π. από τις Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου, Ηπείρου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Ελλάδας, ενώ η Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε και τους οριστικούς πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών.


Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΕΔΩ: 


Π.Δ.Ε. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΕΔΩ:

 

Π.Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΕΔΩ:  

 

 Π.Δ.Ε.ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΕΔΩ:


Για τους υποψήφιους αναπληρωτές Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, εκκρεμεί μέχρι στιγμής η ανακοίνωση οριστικών πινάκων  από τέσσερις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης: Κ.Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δ.Μακεδονίας και Βορείου Αιγαίου.

Για τον κλάδο ΠΕ25  Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, έχουν εκδοθεί μέχρι στιγμής οριστικοί πίνακες από 2 Π.Δ.Ε.: Αττικής και Δυτικής Ελλάδας.


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Δ.Ε.ΚΡΗΤΗΣ

Οι αναπληρωτές ΕΒΠ που έχουν προσληφθεί οφείλουν να παρουσιαστούν για να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 έως και την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2016 στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ στη δικαιοδοσία της οποίας ανήκει η σχολική μονάδα στην οποία τοποθετήθηκαν. Κατά την ανάληψη υπηρεσίας οι αναπληρωτές θα πρέπει να προσκομίζουν όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά πρόσληψης σε  φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που δίδονται από ιδιώτες ιατρούς οι οποίες πρέπει να είναι πρωτότυπες):
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Δικαιολογητικά που αποτελούν τυπικά προσόντα για την πρόσληψη
•    Πτυχίο (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)
•    Βεβαίωση πιστοποίησης (για πτυχία από ΙΕΚ)
•    Μεταπτυχιακό ή/και Διδακτορικό Δίπλωμα (αν υπάρχει – σε περίπτωση ξενόγλωσσου τίτλου και μετάφραση, ΔΟΑΤΑΠ)
•    Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
•    Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Συλλόγου/Ένωσης του κλάδου (όπου απαιτείται)
•    Βεβαίωση Παιδαγωγικής Επάρκειας (αν υπάρχει/απαιτείται)
2.    Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας
3.    Ταυτότητα
4.    Τραπεζικός Λογαριασμός μόνο Εθνικής Τράπεζας
5.    Αποδεικτικό ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.
6.    Αποδεικτικό ΑΜΚΑ και Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
7.    Πιστ. Στρατολογίας
8.    Πιστ. Οικ. Κατάστασης (μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης).
9.    Ιατρικές Γνωματεύσεις Ψυχίατρου και Παθολόγου του τελευταίου τριμήνου, ότι μπορείτε να ασκείτε τα καθήκοντά σας. Γίνονται δεκτές γνωματεύσεις από δημόσια νοσοκομεία καθώς επίσης και από ιδιώτες γιατρούς. Σε περίπτωση που οι αναπληρωτές προσκομίσουν γνωματεύσεις από δημόσιο νοσοκομείο, γίνονται δεκτά τα φωτοαντίγραφα αυτών, ενώ στις γνωματεύσεις από ιδιώτες γιατρούς, απαιτούνται τα πρωτότυπα έγγραφα.
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Πιστοποιητικά Υγειονομικών Επιτροπών δεν γίνονται δεκτά, ακόμα και αν εξακολουθούν να είναι σε ισχύ). Κάνουμε γνωστό ότι χωρίς τις Ιατρικές Γνωματεύσεις οι υποψήφιοι αναπληρωτές δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Η υποβολή όλων των δικαιολογητικών είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία της πρόσληψης ολοκληρώνεται μόνο μετά την προσκόμιση αυτών. Για όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά διενεργείται έλεγχος γνησιότητας.
•    Οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται, σύμφωνα με την παρ. 10 της εγκυκλίου 118640/Δ3/19-07-2016, και δεν προσέρχονται να αναλάβουν υπηρεσία εντός (5) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους ή παραιτούνται μετά την ανάληψη υπηρεσίας, απολύονται και διαγράφονται από τον Πίνακα για το διανυόμενο σχολικό έτος.

2 ΝΕΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ25 και ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ

 2 νέες ανακοινώσεις από την Π.Δ.Ε. Δυτικής Ελλάδας: 

 

 

 

1)  Κύρωση οριστικών πινάκων υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) κλάδου ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών για τις δομές της Ειδικής Αγωγής ( Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και για τη στήριξη μαθητών που φοιτούν σε σχολικές μονάδες της Γενικής Παιδείας ) σχολικού έτους 2016-2017 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας. 

 

2)ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Ε.Β.Π. -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ -  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ Ε.Β.Π. 

 

 ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΙΣ 2 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΕΔΩ:

Πέμπτη, 29 Σεπτεμβρίου 2016

29-9-2016: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
     Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του 22ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ» με την Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά μια καθολικά προσβάσιμη για όλους τους ανθρώπους κινηματογραφική προβολή.
Η βραβευμένη ταινία του Νίκου Τριανταφυλλίδη «Οι Αισθηματίες» θα προβληθεί με ακουστική περιγραφή [AD: AudioDescription] για ανθρώπους με προβλήματα όρασης και με υπότιτλους για κωφούς και βαρήκοους [SDH - Subtitles for the Deaforhard of Hearing], την Κυριακή 02/10/2016 και ώρα 18:00 στην ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΛΑΪΣ (Ιερά οδός 48 & Μεγάλου Αλεξάνδρου 134-136, Αθήνα).
“Οι «αισθηματίες» είναι πλάσματα του προηγούμενου αιώνα, τα οποία προσπαθούν μάταια να επιβιώσουν στο σύγχρονο καιρό μας” μας λέει ο αείμνηστος σκηνοθέτης Νίκος Τριανταφυλλίδης. Η ταινία, που πραγματοποίησε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας, είναι ένα νοσταλγικό νέο-νουάρ φιλμ, με ιδιαίτερη μουσική που αποτίει φόρο τιμής σ' ένα αυθεντικό cult σινεμά.
“Ο ερωτάς είναι σαν την ιλαρά. Σου αφήνει σημάδια αλλά περνάει”
Στους Αισθηματίες ένας μεσήλικας αστός, υπεράνω πάσης υποψίας, με το παρατσούκλι ο “Δάσκαλος” (Τάκης Μόσχος) ζει απομονωμένος στην παραθαλάσσια έπαυλη του μαζί με την έφηβη κόρη του (Ηλιάνα Μαυρομάτη). Μόνο που, στην πραγματικότητα, είναι ένας αρχαιοκάπηλος τοκογλύφος που διακινεί τα κλοπιμαία του μέσα σε νεκροφόρες που διασχίζουν την Αθήνα. Τις βρωμοδουλειές του τις έχουν αναλάβει δύο νεαροί: o Eρμής (Δημήτρης Λάλος) και ο Γιάννης (Χάρης Φραγκούλης). Έκαστος διαπράττει από ένα μοιραίο λάθος. Ο μεν Ερμής ερωτεύεται την έφηβη κόρη του Δασκάλου, ο δε Γιάννης παθιάζεται με μία πόρνη (Ευτυχία Γιακουμή). Αμφότεροι, ως Αισθηματίες, πρέπει να βγουν από την μέση… Οι «Αισθηματίες» θέτουν οι ίδιοι τα όρια τους, γνωρίζοντας εξαρχής τους κινδύνους που ελλοχεύουν. Η ιστορία επαναλαμβάνεται καθώς το μότο που κυριαρχεί και κινεί τα νήματα είναι απλό, αλλά και αμείλικτο: γιατί όπως γράφει ο σκηνοθέτης “Το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός είναι η αγάπη. Έπειτα ήρθε το αίμα και η δίψα για το αίμα.”
Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης σπούδασε κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και κινηματογράφο στο London International FilmSchool. Το 1993, η πρώτη του μικρού μήκους ταινία «Τα σκυλιά γλείφουν την καρδιά μου», ένα ασπρόμαυρο φιλμ στο οποίο πρωταγωνιστούσε ο Blaine L. Reininger από το μουσικό συγκρότημα Tuxedomoon, κέρδισε το πρώτο βραβείο στo Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους.
Μετά από ένα ρεύμα ταινιών όπως το «Ράδιο Μόσχα» (1995), το «Παλτό» (1996) και το «Μαύρο Γάλα» (1999), ο Τριανταφυλλίδης σκηνοθέτησε το θρυλικό ντοκιμαντέρ «I Put A Spell On Me» (2001) για τον  ScreaminJayHawkins με τη βοήθεια του JimJarmusch. Έχει δουλέψει μεταξύ άλλων ως ραδιοφωνικός παραγωγός, δημοσιογράφος, λογιστής, DJ, musicpromoter και ιδιοκτήτης συναυλιακού χώρου. Μετά από αρκετά χρόνια αποχής, επέστρεψε στον κινηματογράφο με την ταινία  «Οι Αισθηματίες», η οποία έμελλε να είναι και το κύκνειο άσμα του.
Tο "Μαύρο Γάλα" του (1999) ήταν απο τις πρώτες κινημ/φικές ταινίες που η Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία-Movement of artistswithdisabilities έφερε στη μεγάλη οθόνη σε προσβάσιμη μορφή, με υπότιτλους για Κωφούς/ές (SDH). Ο Νικόλας είχε παραχωρήσει με χαρά στην Κίνηση μας την ταινία του, για να τη συμπεριλάβουμε στις βραδιές συνεκπαίδευσης ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΑ ΜΕ ΝΟΗΜΑ / SATURDAY NIGHTS FULL OF MEANING που πραγματοποιήθηκαν στο Θέατρο Κωφών Ελλάδος - Greek DeafTheater και συμμετείχε και ο ίδιος σε μια εκ βαθέων συζήτηση μετά την προβολή της: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.191159837583145.44641.184138121618650
AD: Θανάσης Παπαντωνόπουλος. SDH: Εμμανουέλα Πατηνιωτάκη.

Σας περιμένουμε όλες και όλους, με ελεύθερη είσοδο, για μια καθολικά προσβάσιμη κινηματογραφική εμπειρία.

- - - - - - -
ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Ιερά Οδός 48 &Μεγ. Αλεξάνδρου 134–136. Τηλ.: 210 3612046
Ο χώρος είναι φιλικός και προσβάσιμος για Άτομα με Αναπηρία [ΑμεΑ] / Εμποδιζόμενα Άτομα.
Η παρουσίαση της ταινίας θα υποστηριχθεί από διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα και χειλανάγνωση.
Χώρος υγιεινής για όλους/όλες.
Χώρος στάθμευσης οχημάτων Ατόμων με Αναπηρία [ΑμεΑ].
Το πρόγραμμα θα διατίθεται σε μορφή Braille και μεγαλογράμματης γραμματοσειράς και σε κώδικα QR.
Οι (σινεφίλ) σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι ευπρόσδεκτοι με τους χειριστές/τριες τους.

29-9-2016: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.- Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.-Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι, 


Σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, συνάντηση του προέδρου της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. κου Σ.Καρπενησιώτη και της γ.γραμματέα του Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε. κας Ε. Τραγάκη,  με τον Διευθυντή Ε.Α.Ε. κο Π.Κασσιανό.

Η συνάντηση με τον κο Κασσιανό είχε διττό σκοπό. Αφενός αποσκοπούσε στην ενημέρωσή της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. για την εξέλιξη του θέματος των προσλήψεων αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και αφετέρου, να εξεταστεί η δυνατότητα επιστημονικής συνεργασίας του Ινστιτούτου Μελετών και Ερευνών Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης (Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε.) με τη Δ/νση Ε.Α.Ε. στο σχεδιασμό και κατάθεση από κοινού, προτάσεων επί ερευνητικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων. Ως προς το θέμα των προσλήψεων των 
αναπληρωτών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π.:


Ο κος Κασσιανός μάς ενημέρωσε ότι σε σημερινή επικοινωνία του με το Α.Σ.Ε.Π., πληροφορήθηκε ότι σήμερα θα αποσταλούν οι πίνακες αναπληρωτών Ε.Β.Π. και στις υπόλοιπες Π.Δ.Ε. εκτός της Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν από το Α.Σ.Ε.Π., οι οριστικοί πίνακες αναπληρωτών Ε.Ε.Π. Ωστόσο, ο κος Κασσιανός δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει πιθανή ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας για τα μέλη Ε.Ε.Π.

Επιπλέον, ξεκαθάρισε ότι ως προς το θέμα της εξέτασης των ενστάσεων από το Α.Σ.Ε.Π. για το ζήτημα της συνάφειας, η σχετική φημολογία περί «τυπικής εξέτασης» δεν ευσταθεί, αντιθέτως κρίνεται ως αναληθής. 


Από πλευράς της ομοσπονδίας τονίστηκε πως η ίδια ακριβώς ενημέρωση (για «σημερινή έκδοση των πινάκων πλην της Π.Δ.Ε. Κ.Μακεδονίας») μάς ανακοινώθηκε και στις 23-9-2016, όμως μέχρι στιγμής δεν επαληθεύτηκε. Ο διευθυντής Ε.Α.Ε. απάντησε πως από τις ενστάσεις που υπήρξαν, ορισμένες έπρεπε να συζητηθούν στην ολομέλεια του Α.Σ.Ε.Π., η οποία πραγματοποιήθηκε χθες, 28-9-2016, γι’ αυτό και αναμένεται να εκδοθούν οι πίνακες σήμερα. 
Σχετικά με τις υπόλοιπες πιστώσεις για Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. που αναμένεται να διατεθούν, προτείναμε στον διευθυντή Ε.Α.Ε., αυτές να δοθούν όλες μαζί σε μία φάση και όχι σταδιακά. 
 
 Ωστόσο, όπως όλοι είδαμε, πέρασε και η σημερινή ημέρα αλλά οριστικοί πίνακες Ε.Β.Π. δεν ανακοινώθηκαν ούτε σήμερα, εκτός από την Π.Δ.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. είναι σε συνεχή επικοινωνία για το θέμα αυτό πιέζοντας προς κάθε κατεύθυνση. Θα επανέλθουμε και αύριο.Ως προς το θέμα της επιστημονικής συνεργασίας:

Υπήρξε μια γόνιμη ανταλλαγή προτάσεων και ιδεών σχετικά με τη δυνατότητα σύμπραξης και από κοινού κατάθεσης προγράμματος επιμόρφωσης. 
Αναλυτικότερα, συζητήθηκαν δύο συγκεκριμένες προτάσεις επιμόρφωσης, μία από τον κ. Κασσιανό και μία από το Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε., που αφορούν ευρύτερα στη συνεκπαίδευση και στη στόχευση του «Ενός σχολείου για όλους», μια θέση που αποτελεί προτεραιότητα για τη Δ/νση Ε.Α.Ε. και για το Υπουργείο Παιδείας, αλλά και πάγια διεκδίκηση της Π.Ο.Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι η συνεργασία αυτή, αν τελικά ευοδωθεί, αποτελεί μία από τις πρώτες επιστημονικές πρωτοβουλίες του νεοσύστατου Ι.Μ.Ε.Γ.Ε.Ε., που φιλοδοξεί να αναπτύξει καινοτόμο και πρωτοποριακό ερευνητικό έργο στο χώρο της εκπαίδευσης.